Hoe kan ik die bestanden combineren?

"Ik heb gegevens / bedrijfsdata uit mijn administratie en mijn CRM-applicatie, die ik wil combineren met een KvK-bestand, maar hoe doe ik dat in hemelsnaam?"

Wij combineren, verrijken en ontdubbelen bestanden voor u!

Lees meer...
Hoe kan ik die bestanden combineren?

Mijn IT-afdeling laat me in de steek...

"...dat die functionaliteit pas volgend jaar komt kan ik begrijpen, maar ik heb NU die gegevens nodig!"

Wij ontwerpen data-applicaties, die (tijdelijk) het gemis aan functionaliteit van bedrijfsapplicaties opvangen!

Lees meer...
Mijn IT-afdeling laat me in de steek...

Hoe raadplegen mijn accountmanagers die gegevens buitenshuis?

"Kan ik dat bestand met bedrijfsdata niet in de cloud beschikbaar maken voor mijn mensen?"

Wij realiseren uiterst flexibele cloudoplossingen!

Lees meer...
Hoe raadplegen mijn accountmanagers die gegevens buitenshuis?

Hoe krijg ik die bedrijfsrapportage op orde?

"Uit al die bestanden .......ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg!"

Wij helpen u met een dataset op maat!

Lees meer...
Hoe krijg ik die bedrijfsrapportage op orde?

Wij bieden u uitkomst!

Onze data-diensten

 

 

 Data-applicaties:

Het ontwerpen van data-applicaties, die voor korte of langere tijd het gemis aan functionaliteit(en) van bedrijfsapplicaties opvangen

Het ontwikkelen van data-applicaties, werkend op pc's, iPad/tablets en smartphones, om bedrijfsdata binnen en buiten het bedrijf te benutten 

 Databestanden:

Ontdubbelen, vergelijken, bewerken en verrijken van databestanden   

 

 Bedrijfsrapportages:

Het ontwerpen van bedrijfsrapportages 

 Samenstelling datasets:

Het extraheren van gewenste informatie uit databestanden door het samenstellen van datasets voor diverse doeleinden 

 Datamodellen:

Het ontwikkelen van datamodellen voor databases, zoals MS Access of SQL Server

 

           

 

 

 

 

Maak optimaal gebruik van uw bedrijfsdata!

Uw bedrijfsdata zijn een waardevol bezit: gegevens in uw bedrijfs- of productieadministratie en uw klantsystemen zijn opgeslagen in verschillende computersystemen en softwareprogramma's. Al deze data zijn van cruciaal belang voor het succesvol opereren van uw onderneming.

Echter, wanneer u deze data wilt inzetten voor het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen of bij het uitvoeren van commerciële activiteiten, stuit u vaak op problemen: het samenstellen van een dataset wordt bemoeilijkt door niet op elkaar aansluitende gegevensbestanden of het bewerken ervan wordt niet gefaciliteerd door uw IT-afdeling. Een extern aangekocht prospectbestand bevat mogelijk ook gegevens van uw bestaande klanten. Of een programma voor het calculeren van premies voor een verzekering levert een keurig outputbestand op, maar moeten de gegevens daarvan handmatig worden overgenomen in een offertedocument. Praktijkvoorbeelden die in vele bedrijven leiden tot vertraging, irritaties en in het ergste geval tot uit- of afstel.

Dat kan beter ! 

Deltabase Support zet uw data aan het werk voor u!

Wij helpen bedrijven en ondernemers om hun bedrijfsgegevens optimaal te benutten en zetten uw bedrijfsdata aan het werk voor u!

 

Wij kunnen ervoor zorgen dat gegevensbestanden gecombineerd worden tot een perfecte dataset, die als basis kan dienen voor uw bedrijfsrapportages of uw commerciële acties.

 

Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van data-programma's, die voor korte of langere tijd het ontbreken van IT-functionaliteiten in uw bedrijfssoftware kunnen opvangen: u realiseert uw bedrijfsdoelstellingen alsnog tegen geringe kosten.

 

Verder wij ontwikkelen flexibele, professionele data-gerelateerde bedrijfsapplicaties, die verschillende databronnen kunnen benaderen, die op diverse apparaten kunnen draaien (desk/laptops, iPad/tablets en mobiele telefoons) en die binnen uw IT-netwerk of wereldwijd tot uw beschikking staan!

 

 

 

Waarde voor u, ons doel

Wij stellen ons ten doel om met onze dienstverlening van toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten. Warren Buffet zei ooit: "Price is what you pay. Value is what you get." De ervaringen van onze klanten met onze data-oplossingen in de afgelopen jaren weerspiegelen deze toegevoegde waarde. Wij verrichten onze dienstverlening op basis van uurtarief en wij gaan graag samen met u in gesprek over een passende oplossing voor uw situatie.

"On any device"

Wij maken data beschikbaar op desk- en laptops, iPad/tablets en smartphones!

Flexibiliteit in optima forma

Ondernemen is flexibel kunnen reageren op de ontwikkelingen in de markt, waarbij zeker in de huidige tijd rendement en kostenbewaking van groot belang zijn. Al onze data-oplossingen kenmerken zich door een hoge mate van flexibiliteit in opzet en bruikbaarheid. Beschikt u al over Microsoft Office en dient de data alleen binnen uw IT-netwerk gebruikt te worden, dan benutten wij de mogelijkheden die uw software ons biedt.

Onze data-applicaties voor wereldwijde toegankelijkheid ontwikkelen wij met behulp van de cloudservices van Microsoft. U bepaalt zelf de capaciteit en daarmee de kosten van de "hardware"; de softwareontwikkeling geschied in directe afstemming met u op basis van Rapid Application Development methodieken.

 

Tags

Home | Login

Copyright © 2013. All Rights Reserved.