Voelt u ook als ondernemer de behoefte om met uw bedrijf een bijdrage te leveren aan een betere wereld? Steun dan met ons de Stichting HelpTeamWork!

 
Stichting HelpTeamWork

Van Zuijlenware 101
8014 WR Zwolle


T: 06 - 8178 0174

E: info@helpteamwork.nl

 

Bankrek.nr. 1668.95.512

tnv Stichting HelpTeamWork
te Zwolle

HelpTeamWork

Wij zijn al jaren een groot voorstander van kleinschalige vormen van hulpverlening direct aan mensen in de wereld, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken! De mensen van de Stichting HelpTeamWork hebben eind 2011 een prachtig initiatief genomen, dat ons bijzonder aansprak: het ondersteunen van hulpprojecten, die direct aan de mensen ter plekke ten goede komen en de zelfredzaamheid van hen bevordert.

De stichting omschrijft het als volgt: "HelpTeamWork steunt projecten waarmee duurzame hulp wordt geboden. Dus hulp die langdurend kansen verhoogt. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van de stichting dat alleen geïnvesteerd wordt in projecten onder leiding van of in samenwerking met de lokale bevolking. Zo ontstaat commitment van de bevolking en daarmee een breed draagvlak. Op deze manier komt opbouw ter plaatse en hulp met een langdurend effect centraal te staan en wordt het einddoel, namelijk toekomstperspectief en tegelijkertijd zelfredzaamheid, bereikt."

De combinatie van kernwaarden en kenmerken, die de Stichting een uniek karakter geven, passen naadloos in ons streven om als bedrijf ook iets bij te dragen aan een betere wereld. Wij geven daarom inhoud aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door de Stichting HelpTeamWork met financiële- en niet-financiële middelen te ondersteunen.

 

Home | Login

Copyright © 2013. All Rights Reserved.